Informatie en voorlichting geven

Door het geven van informatie en voorlichting zorgt de ILT ervoor dat bedrijven goed op de hoogte zijn van wat wel en niet mag. Dit kan gericht zijn op individuele bedrijven of op groepen van bedrijven, sectoren en branches (collectieve communicatie).

Informatiemiddelen en informatiekanalen

De ILT zet verschillende middelen en kanalen in om bedrijven te informeren:

  • Mondelinge informatie van de inspecteur
  • Informatie op de ILT-website
  • Voorlichtingsbijeenkomsten per branche
  • Folders en factsheets
  • Informatiecampagnes (bijvoorbeeld over handhaving nieuwe regelgeving)
  • Publiciteit naar aanleiding van inspecties