Bestuurlijke strafbeschikking

Naast de bestuurlijke boete is er ook een bestuurlijke strafbeschikking (ex 257ba Wetboek van Strafvordering). Het grote verschil met de bestuurlijke boete is dat de bestuurlijke strafbeschikking wordt ingezet als er sprake is van een strafrechtelijke overtreding. Verzet hiertegen wordt daarom aangetekend bij het Openbaar Ministerie, en niet bij de ILT.
 

Geldboete opleggen

De ILT kan met de bestuurlijke strafbeschikking zelfstandig een geldboete opleggen, die net als de bestuurlijke boete hoe dan ook betaald moet worden, tenzij in verzet anders wordt besloten.

Wanneer wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd

Een inspecteur legt een bestuurlijke strafbeschikking op met als doel om de overtreder te bestraffen, uiteraard naast het doel om ervoor te zorgen dat de overtreder de situatie gaat herstellen. Deze maatregel wordt voornamelijk gebruikt in het kader van het lik-op-stukbeleid.

Feitenboekje Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu- en Keurfeiten
Sinds 2012 is het mogelijk om voor een aantal milieufeiten een bestuurlijke strafbeschikking op te leggen. In het Feitenboekje Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu- en Keurfeiten (mei 2012) zijn de gevallen van milieu- en keurfeiten opgenomen waarbij de bestuurlijke strafbeschikking ingezet kan worden:

  • Wet milieubeheer hoofdstuk 10 (afval, EVOA)
  • Productbesluiten afvalstoffen (autowrakken, batterijen en accu’s, elektr(on)insche apparatuur)
  • Asbestverwijderingsbesluit
  • Besluit bodemkwaliteit (artikel 28)
  • Besluit detectie radioactief besmet schroot
  • Besluit stralingsbescherming
  • Vuurwerkbesluit
  • Wet explosieven civiel gebruik
  • Drinkwaterbesluit.