Bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete is, anders dan een last onder dwangsom, een onvoorwaardelijke verplichting tot betalen. Bij een last onder dwangsom kan een overtreder nog onder de boete uitkomen door voorgeschreven maatregelen te treffen. Bij een bestuurlijke boete is dit niet mogelijk.
 

Wanneer wordt een bestuurlijke boete opgelegd

Een inspecteur legt een bestuurlijke boete op met als doel om de overtreder te bestraffen, uiteraard naast het doel om ervoor te zorgen dat de overtreder de situatie gaat herstellen.

Overtreder vooraf inlichten
Als de inspecteur het voornemen heeft om een bestuurlijke boete op te leggen, dan moet de overtreder vooraf ingelicht worden. De overtreder krijgt dan de gelegenheid om een zienswijze te geven, voordat de hij een definitieve beschikking krijgt.

Een bestuurlijke boete kan ook samen met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom worden opgelegd.

Hoogte van de boetes

De maximumhoogte en de variaties in de boetebedragen zijn veelal binnen de wet vastgelegd. Hoe de inspectie omgaat met bestuurlijke boetes is vaak uitgewerkt in het boetebeleid. Hierin worden gradaties aangegeven per type overtreding. Het ILT-boetebeleid wordt landelijk gepubliceerd.