Convenanten afsluiten met de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) sluit twee soorten convenanten af: ketenconvenanten en samenwerkingsconvenanten.

Naast ketenconvenanten en samenwerkingsconvenanten sloot de ILT eerder ook handhavingsconvenanten af. Sinds begin 2019 sluit de ILT geen nieuwe handhavingsconvenanten meer af. De lijst met houders van bestaande handhavingsconvenanten vindt u hier.

Ketenconvenant

De ILT sluit ketenconvenanten af met organisaties zoals brancheorganisaties, keurmerkorganisaties, certificeerders, verladers, opdrachtgevers van transport en logistieke partijen. Hierin staan afspraken over de wijze waarop deze organisaties omgaan met bedrijven die onder het toezicht vallen van de inspectie.

Bekijk welke partijen een ketenconvenant hebben afgesloten met de ILT.

Samenwerkingsconvenant

De ILT sluit samenwerkingsconvenanten af met één of meer handhavingspartners of andere (semi-)overheidsdiensten. Het doel hiervan is een effectieve en efficiënte handhaving en een verminderde toezichtlast voor de ondertoezichtstaande(n).

Bekijk alle handhavingspartners die een samenwerkingsconvenant hebben afgesloten met de ILT.