Informatieblad Nederlands milieuzicht en -handhaving in kort bestek

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft voor strafrechtelijk opsporingsonderzoek een eigen Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT/IOD). Deze dienst richt zich op georganiseerde criminaliteit, vaak met internationale (financiële) constructies en handelsstromen.