Lijst van vragen en antwoorden ILT-brede risicoanalyse

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 6 juli 2017 inzake de rapportage ILT-brede risicoanalyse (Kamerstuk 34 550 XII, nr. 80).
De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 3 november 2017. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.