Vergunningen drinkwaterbedrijven

Voorafgaand aan de uitvoering van een aantal activiteiten moeten drinkwaterbedrijven een vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het betreft beschikkingen met het karakter van een ontheffing, toestemming, beoordeling, goedkeuring, instemming en vergelijkbare beschikkingen.

Type vergunningen

Een opsomming van mogelijkheden vindt u op de pagina "Beschikkingen drinkwaterbedrijven". Het beschikken op activiteiten voorafgaand aan de uitvoering, is bij de ILT organisatorisch gescheiden van de handhaving op de uitvoering van die activiteiten.

Gebruik het formulier Aanvraag goedkeuring meetprogramma eigen winning drinkwater om een goedkeuring meetprogramma 'eigen winning' aan te vragen.

Proces van aanvragen

Drinkwaterbedrijven kunnen een aanvraag indienen via de digitale postbus van de ILT. Omschrijf type aanvraag en verwijs in de toelichting naar het betreffende wetsartikel. ILT ziet graag dat u originele bestanden en geen scans indient. Op papier indienen blijft vooralsnog mogelijk, gericht aan: ILT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. Voor de laatste mogelijkheid geldt een langere looptijd.