Beschikkingen drinkwaterbedrijven

Hieronder vindt u een opsomming van verschillende typen beschikkingen die drinkwaterbedrijven moeten aanvragen voorafgaand aan een aantal activiteiten die ze willen uitvoeren. Ook is de gerelateerde regelgeving te vinden. Op de pagina "Vergunningen drinkwaterbedrijven" vindt u de wijze van aanvragen.

Productie en kwaliteit van drinkwater Regelgeving
Ontheffing productie drinkwater Dww art. 4.5/4.7
Ontheffing productie huishoudwater Dwb art. 3.2/Dwr art. 3.3
Toestemming andere bron huishoudwater Dwb art. 5.4
Ontheffing kwaliteitseisen oppervlaktewater Dww art. 22.3/Dwr art. 16.3
(Langdurende) ontheffing kwaliteitseisen drinkwater Dww art. 21.5/Dwb art. 28
(Kortdurende) ontheffing kwaliteitseisen drinkwater Dww art.21.5/Dwb art. 29
   
Leveringszekerheid en continuïteit  
Goedkeuren (herzien) leveringsplan Dww art. 37.3/Dwb 53.3 en 54.2
Beoordelen verstoringrisicoanalyse Dwb art. 47
Ontheffing voortzetting levering bij verstoring Dwb art. 52.4
   
Meetprogramma  
Goedkeuren Meetprogramma*, en bij majeure wijziging Dwr art. 10.3
Bepalen frequenter meten Dwr art. 10.7
Toestaan verlaging meetfrequentie Dwr art. 10.8/10.9
Toestaan onderzoeksgegevens van ander drinkwaterbedrijf Dwr art. 11.1
Vaststellen plaatsen meting druk water Dwr art. 12.1
Instemmen met afwijken van druk of hoeveelheidseis Dwb art. 45.2
Toestemming gelijkwaardige norm kwaliteitsborgingsysteem Dwr art. 9.3
Toestaan van alternatieve analysemethoden Dwr art. 13.2
   
Legionellapreventie  
Toestemming gelijkwaardige norm kwaliteitsborgingssysteem Reg.leg. art. 6.5
Toestemming gebruik alternatieve analysemethoden Reg.leg. art. 7.2