Wet zeevarenden

STCW 2010 Manila Amendments

In 2010 is het STCW-Verdrag in Manila aangepast en goedgekeurd. Nieuwe ontwikkelingen in de scheepvaart zoals ECDIS of de toepassing van hoogspanningstechniek vormden de belangrijkste reden voor deze aanpassing.

'Wet zeevarenden' is aangepast

De wijzigingen in het STCW-Verdrag zijn in Nederland opgenomen in de 'Wet zeevarenden' en de onderliggende regelgeving. De wijzigingen zijn per 3 mei 2014 van kracht. Zie overheid.nl voor de volledige wettekst van de 'Wet zeevarenden'. Daar staan rechts bovenaan onder 'Wetstechnische informatie' ook de onderliggende besluiten en regelingen. De volledige wettekst van de 'Wet zeevarenden' is ook gepubliceerd in Staatsblad 381-2013. Het 'Besluit Zeevarendenhandelvaart en zeilvaart' is gepubliceerd in Staatsblad 150-2014. De 'Regeling zeevarenden' is gepubliceerd in de Staatscourant 2014-11484.