Wet verzekering zeeschepen

Per 1 januari 2012 is de 'Wet verzekering zeeschepen' in werking getreden. In deze wet wordt Richtlijn 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 over de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen geïmplementeerd. De artikelen 4 en 6 van de richtlijn verplichten scheepseigenaren van Nederlandse zeeschepen en van buitenlandse schepen die een Nederlandse haven binnengaan tot het hebben van een verzekering en het houden van een bewijs hiervan aan boord van het schip. Deze verplichting geldt dus zowel voor Nederlandse zeeschepen als schepen die een andere vlag voeren en een Nederlandse haven binnengaan. Het doel van de richtlijn is om betere bescherming van slachtoffers van scheepvaartactiviteiten mogelijk te maken.