Veiligheidscommissie op zeeschepen

In de Schepenwet staat dat elk zeeschip een veiligheidscommissie (VC) moet hebben. Zie hiervoor paragraaf 2 van de Schepenwet.

Dat geldt alleen niet voor vissersschepen of zeeschepen met minder dan 5 bemanningsleden.

De VC adviseert de kapitein over maatregelen om arbeidsongevallen aan boord te voorkomen.

In artikel 29 van de Regeling Veiligheid Zeeschepen is de samenstelling van de VC verder uitgewerkt.

 Minimale samenstelling veiligheidscommissie
 Bemanning > 15 personen  1 officier en 1 gezel
 Bemanning > 5 personen maar < 15 personen  1 officier of 1 gezel
 Bemanning < 5 personen
 
Geen VC nodig

De kapitein benoemt de leden van de VC, zie Artikel 26g Schepenwet.

In de Regeling veiligheid zeeschepen staat dat alleen schepelingen zitting kunnen hebben in de VC. De kapitein valt niet onder de definitie van schepeling1  en daarom kan de kapitein formeel gezien geen deel uit maken van de VC.

De aanbevelingen gedaan door de VC dient te worden opgevolgd door de bedrijfsorganisatie van de eigenaar, zoals is gesteld in paragraaf 9 van de International Safety Management Code (van toepassing op schepen van 500 GT of meer die vallen onder de SOLAS):

 9.1 The SMS should include procedures ensuring that non-conformities, accidents and hazardous situations are reported to the Company, investigated and analyzed with the objective of improving safety and pollution prevention.

9.2 The Company should establish procedures for the implementation of corrective action, including measures intended to prevent recurrence.

Een bron van relevante, uitgebreide informatie over het veilig werken aan boord staat in de uitgave Dat is juist! op Scheepvaartnet.nl. Hoofdstuk 6 handelt over de veiligheidscommissie aan boord.

1Schepenwet artikel 1: Schepelingen: allen, die zich als scheepsofficieren of scheepsgezellen aan boord bevinden of zich als zodanig hebben verbonden.