Uitvoering 'Wet zeevarenden'

Informatie over de uitvoering van de 'Wet zeevarenden' staat in de 'Gids Uitvoering Wet zeevarenden' onderaan deze pagina. In deze derde versie zijn nieuwe onderwerpen en wijzigingen opgenomen. Dit document is nog in ontwikkeling en wordt mogelijk nog aangepast. Informatie over de afgifte van vaarbevoegdheden staat op de website van Kiwa.

Tijdelijke gewijzigde uitvoering 'Wet zeevarenden'

Er is meer tijd beschikbaar om aan sommige nieuwe bepalingen van de 'Wet zeevarenden' te voldoen. Het gaat om de onderstaande vier punten:

1. Verificatie van buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen
Vanaf 28 juli 2014 geeft Kiwa Register BV vaarbevoegdheidsbewijzen van erkenning ook af als na acht weken geen respons op een verificatieverzoek is ontvangen. Dit document is geldig tot 1 januari 2017. Voorwaarde voor afgifte is dat aan alle andere afgifte-eisen wordt voldaan.

Achtergrond: Bij de invoering van de Wet zeevarenden in mei 2014 is de voorwaarde gesteld dat voor afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning, een positieve respons is ontvangen op de verificatie in het land van afgifte van het 'Certificate of Competency' (CoC). Bij het uitblijven van een positieve respons op het verificatieverzoek, kan het vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning niet worden verstrekt. In diverse landen wordt hard gewerkt om het verificatieproces op orde te krijgen zodat op ieder verificatieverzoek een tijdig antwoord gegeven kan worden, maar de ervaring leert dat een aantal landen dit proces nog niet voldoende geregeld heeft. Om lacunes in het verificatieproces in beeld te brengen zal in alle gevallen het verificatieproces blijven doorlopen.

2. Vernieuwen van een verlopen vaarbevoegdheidsbewijs
Zeevarenden kunnen vanaf 6 december 2016 hun verlopen vaarbevoegdheidsbewijs eenvoudiger laten verlengen of vernieuwen bij KIWA. Dat heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten.
Voorheen konden alleen geldige vaarbevoegdheidsbewijzen eenvoudig worden verlengd of vernieuwd. Nu komen ook verlopen vaarbevoegdheidsbewijzen daarvoor in aanmerking. De mate waarin het vaarbevoegdheidsbewijs verlopen is, is bepalend hoe een vaarbevoegdheidsbewijs weer geldig kan worden gemaakt.

Bovengenoemde wijziging moet nog opgenomen worden in het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, dat op 3 mei 2014 van kracht is geworden.

3. Wachtofficier alle schepen op MBO-3 kennisbewijs
Houders van een vaarbevoegdheidsbewijs, dat gebaseerd is op een MBO-3 niveau kennisbewijs, zonder de vermelding 'wachtofficier alle schepen', kunnen bij Kiwa Register BV een aanvraag indienen voor de bevoegdheid 'wachtofficier alle schepen' uitgesplitst naar stuurman, werktuigkundige en maritiem officier.

4. CRA op combinatie bekwaamheidsbewijzen voor tankschepen
Op aparte bekwaamheidsbewijzen, vooral voor tankers, kan geen Certificate of Receipt of Application (CRA) worden afgegeven. Een aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning voor kapitein of officier voor een tankschip moet zowel een aanvraag tot erkenning van een vaarbevoegdheid als een aanvraag voor een erkenning van een bekwaamheidsbewijs voor tankschepen bevatten. Op de combinatie van deze aanvragen worden twee gerelateerde CRA’s afgegeven.

Meer informatie
Aanvragers die op bovenstaande punten tussen 3 mei 2014 en 28 juli 2014 een negatieve beschikking hebben ontvangen, worden gevraagd contact op te nemen met Kiwa register BV via NL.scheepvaart@kiwa.nl. Kosten en administratieve lasten die voortvloeien uit het bovenstaande zijn voor de aanvrager. Lopende aanvragen worden behandeld volgens bovenstaande procedure.

Achtergrond
Tot het bovenstaande is besloten omdat de nieuwe bepalingen van de Wet zeevarenden knelpunten voor zeevarenden oplevert. De beslissing om meer tijd uit te trekken voor de nieuwe bepalingen van de Wet zeevarenden is genomen in samenwerking met de ILT, het directoraat-generaal Bereikbaarheid (DGB), de KVNR, de Vereniging van Waterbouwers en Nautilus International.