Tel- en registratiesystemen op passagiersschepen

Op passagiersschepen die naar of vanuit havens van EU-lidstaten varen, kan een goedgekeurd tel- en registratiesysteem van passagiers verplicht zijn. De regels daarvoor staan in Europese Richtlijn 98/41/EC. De richtlijn is van toepassing op Nederlandse en buitenlandse passagiersschepen.

Voor welke schepen

Een tel- en registratiesysteem moet beschikbaar zijn op schepen:

 • die meer dan 12 passagiers vervoeren,
 • onder Nederlandse en buitenlandse vlag varen
 • naar of vanuit havens van EU-lidstaten varen

Onderscheid in tel- en registratiesystemen
Wat betreft tel- en registratiesystemen wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • Passagiersschepen die binnen de EU maximaal een reis van 20 mijl maken moeten een telsysteem hebben
 • Passagiersschepen die vertrekken uit een haven van een lidstaat voor reizen van meer dan 20 mijl vanaf de plaats van vertrek, moeten een goed werkend passagiersregistratiesysteem aan boord hebben

Wanneer is een goedkeuring verplicht?
Ga na of de Europese Richtlijn 98/41/EC op uw schip van toepassing is. Wanneer een registratiesysteem vereist is, dient u goedkeuring aan te vragen voor uw registratiesysteem.

Hoe vraagt u een goedkeuring aan?

 • Voor een Nederlands passagiersschip kan de goedkeuring voor een tel- en registratiesysteem aangevraagd worden met het formulier ‘Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip’
 • Stuur met het formulier ook de documentatie mee die de ILT moet waarmerken, zoals het tel- en registratiesysteem en de ISM-procedures (mits van toepassing)
 • Stuur ook een eventuele goedkeuring van een andere EU-lidstaat voor het schip mee
 • De ILT beoordeelt de aanvraag na ontvangst van het vragenformulier en de bijlagen
 • Als het systeem is goedgekeurd, ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van uw registratiesysteem

Wijzigingen aan het tel- en registratiesysteem moeten door de ILT worden beoordeeld en goedgekeurd. Hiertoe moet een aanvraagformulier ingediend worden, alsmede een duidelijk overzicht van de betreffende wijzigingen.

Kosten van de goedkeuring
De kosten van de goedkeuring staan op de pagina Tarieven.

Identieke schepen: één aanvraag
Voor meerdere identieke schepen hoeft slechts eenmaal een aanvraag ingediend te worden. Dat de schepen identiek zijn, moet blijken uit de aanvraag en de documentatie. Om kosten te besparen kan de aanvraag via een brancheorganisatie of andere maritieme organisatie gecombineerd worden met aanvragen van andere rederijen voor identieke schepen.

Europese Richtlijn 98/41/EC
In artikel 8 van de Europese Richtlijn 98/41/EC staat dat de verantwoordelijke maatschappij voor de exploitatie van een passagiersschip, een passagiersregistratiesysteem moet opzetten.

Doelen van de richtlijnen

 • De veiligheid en de reddingskansen verhogen van passagiers en bemanning van passagiersschepen.
 • Een doeltreffender aanpak van opsporings- en reddingsoperaties en afwikkeling van de gevolgen van een ongeval.