Scheepsafvalstoffen afgeven

Afvalstoffen van zeeschepen mogen in Nederland alleen worden ingezameld door een bedrijf dat beschikt over een namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat afgegeven inzamelvergunning scheepsafvalstoffen. De ingenomen afvalstoffen moeten worden vastgelegd op een voorgeschreven formulier (S-formulier). De persoon die de afvalstoffen afgeeft ondertekent direct na de afgifte van zijn afvalstoffen het S-formulier en ontvangt een afschrift.

Bij afgifte van een partij sludges geeft de inzamelaar van deze afvalstof aan de kapitein van het zeeschip een S-formulier waarop onder andere de hoeveelheid en het soort ingenomen afvalstoffen staan vermeld. Een ingenomen partij sludges, kan bestaan uit een samenstelling van smeerolie, brandstofrestanten en bilgewater. Volgens de Europese afvalstoffenregelgeving dient een dergelijke partij op moment van inname op het zeeschip de euralcode 13.07.03* (13 07 03* overige brandstoffen (inclusief mengsels) te krijgen (zie Euralcode.nl).

Wanneer de inzamelaar van scheepsafvalstoffen een partij afval heeft ingenomen die bestaat uit sludges, dan verbieden de vergunningsvoorschriften, de Wet milieubeheer en sectorplan 56 van het Landelijk Afvalstoffen Plan dat de inzamelaar op zijn S-formulier verklaart dat een afzonderlijke partij afgewerkte olie is ingenomen van het zeeschip. De exacte samenstelling van de sludges is immers niet bekend en de partij afvalstoffen wordt als één geheel aangeboden. De kapitein van het zeeschip die een verklaring wenst dat afgewerkte olie is afgegeven, krijgt dat alleen indien de afgewerkte olie apart aan de inzamelaar is afgegeven en door de inzamelaar apart is ingenomen. Deze afgewerkte olie dient door de inzamelaar apart te worden gehouden en verwerkt te worden tot smeerolie.