Ontluchtingskappen

Ontluchtingskappen op Nederlandse droge lading vrachtschepen zijn niet altijd als opening in de probabilistische lekstabiliteit berekening ingevoerd. Onderstaande informatie geldt alleen voor schepen waar dit principe is toegepast.

Bestaande schepen

Op schepen die voor 1 juni 2016 worden opgeleverd worden ontluchtingskappen geaccepteerd indien het verscherpte onderhoudsregime wordt toegepast tot aan het eerste SOLAS renewal survey na 1 juni 2016. Na dit survey moeten de voorschriften uit de equivalente regeling zoals aan de IMO aangeboden onder circular letter 3573 gevolgd worden.

Nieuwe schepenĀ 
Schepen waarvoor het eerste SOLAS veiligheidscertificaat is afgegeven na 1 juni 2016, voldoen direct aan de eisen van de equivalente regeling uit circular letter 3573.

Uit het lekstabiliteitsboek of de lekstabiliteit computer invoer file blijkt of de ontluchtingsopeningen als opening zijn beschouwd of niet. In geval van twijfel hierover kunt u contact opnemen met uw klassenbureau.