Netherlands Regulatory Framework Maritime (NeRF)

Netherlands Regulatory Framework Maritime (NeRF) is een database met (inter)nationale wet- en regelgeving, instructies en andere relevante informatie voor de Nederlandse zeescheepvaart. De inhoud van NeRF is bedoeld als service voor de maritieme sector en betreft geen officiële publicaties. Dat zijn de formele publicaties van de diverse bronnen. Bij afwijkingen geldt de officiële publicatie.

Zoeken in NeRF

Voor de basisfunctie is voor gebruikers een handleiding opgenomen. Vooralsnog bevat NeRF alleen de wetgeving voor de zeescheepvaart.
NeRF heeft verschillende tabbladen waarmee snel documenten kunnen worden gevonden. Er kan op de volgende manieren naar wet- en regelgeving gezocht worden:

  • Homepage: hier staan links om snel naar relevante documenten te gaan, de boomstructuur, recent toegevoegde documenten en een basis zoekfunctie.
  • Uitgebreide zoekfunctie: via dit tabblad kan met diverse filters naar een specifiek document met bijvoorbeeld een bepaalde geldigheidsdatum worden gezocht.
  • Type document: geeft de onderdelen van het normenkader gesorteerd naar type document, bijvoorbeeld informatie voor de uitvoering – instructies.
  • Onderwerp: geeft alle documenten van het normenkader die horen bij een geselecteerd onderwerp (zoals veiligheid, milieu of bemanning).

De meest gebruikte functies (boomstructuur, zoeken en directe links) zijn op de homepage opgenomen en zoveel als mogelijk in de Engelse taal. Aan de tweetaligheid van het systeem wordt nog gewerkt.