Lifeboat Release and Retrieval Systems (LRRS)

De IMO heeft nieuwe voorstellen aangenomen om ontkoppelingssystemen van reddingsboten Lifeboat Release and Retrieval Systems (LRRS) veiliger te maken, met het doel om ongevallen te voorkomen tijdens het te water laten van reddingboten.

Een nieuw SOLAS voorschrift (III/1.5) eist dat (bestaande) LRRS die niet voldoen aan de nieuwe LSA Code moeten worden vervangen, uiterlijk tijdens de eerste droogdokking van het schip na 1 juli 2014, en in geen geval later dan 1 juli 2019. Zie IMO resolutie MSC.317(89). De nieuwe eisen waaraan bestaande systemen moeten voldoen hebben betrekking op:

 • de stabiliteit van het haaksysteem
 • de borginrichting
 • de hydrostatische vergrendeling

Het nieuwe SOLAS voorschrift wordt van kracht vanaf 1 januari 2013.

Het proces voor de toepassing van de nieuwe voorschriften bestaat uit de volgende stappen:

 1. beoordeling van bestaande uitrusting
 2. eventueel aanpassing (modificatie) van bestaande uitrusting
 3. rapportage van beoordelingsresultaten aan IMO
 4. vervanging van het LRRS wanneer deze niet veilig is

Tijdspad

Het onderstaande tijdspad geeft de belangrijkste momenten weer in het proces:

1 januari 2013: De nieuwe voorschriften worden van kracht
1 juli 2013: De beoordeling moet zijn afgerond en de rapportage hiervan aan IMO voltooid
1 juli 2014: Vanaf nu moeten tijdens de 1e droogdokking onveilige LRRS worden vervangen
1 juli 2019: Vanaf nu moet ieder onveilig LRRS zijn vervangen

Beoordeling LRRS

Alle bestaande LRRS moeten worden beoordeeld. De IMO heeft daarvoor een richtlijn MSC.1/Circ.1392 opgesteld. De ILT heeft deze richtlijn als beleidsregel aangemerkt, maar het gebruik van Fall Preventer Devices (FPDs) (zie par.6 van de Annex van de richtlijn), is niet verplicht en wordt aan het oordeel van de kapitein overgelaten, op basis van de instructies van de fabrikant (van het LRRS).

De ILT accepteert de beoordelingsresultaten van andere vlaggenstaten die aan de IMO zijn gerapporteerd.

De beoordeling omvat de volgende stappen:

 1. Eigen beoordeling door fabrikant
 2. Ontwerpbeoordeling door RO (Nederlandse fabrikant) of betreffende vlaggenstaat (buitenlandse fabrikant)
 3. Functietest door fabrikant onder toezicht van RO (Nedelandse fabrikant) of betreffende vlaggenstaat (buitenlandse fabrikant)
 4. Rapportage aan IMO door de ILT*
 5. Overhaul examination door fabrikant of diens vertegenwoordiger

*in geval van een buitenlandse fabrikant neemt de ILT de beoordeling van de betreffende vlaggenstaat over.

Modificatie LRRS

Wanneer het resultaat van bovengenoemde stappen 1 t/m 3 niet toereikend is, kan de fabrikant besluiten om het oorspronkelijke ontwerp aan te passen. Vervolgens moeten alle bovenstaande stappen weer worden doorlopen.

Rapportage aan IMO

De ILT moet de beoordeling van de bestaande LRRS op de Nederlandse vloot uiterlijk op 1 juli 2013 aan de IMO rapporteren. Ter voorbereiding hiervan is een inventarisatie van op de Nederlandse vloot geplaatste LRRS gestart. Een overzicht voor zover bekend van deze inventarisatie staat onderaan deze bladzijde.

Vervanging LRRS

De LRRS die de beoordeling of de overhaul examination niet goed doorstaan, moeten worden vervangen door systemen die aan de nieuwste eisen voldoen. Deze staan in de IMO resolutie MSC.320(89) die vanaf 1 januari 2013 van kracht wordt.
 
Hoewel de nieuwste eisen op 1 januari 2013 van kracht worden, heeft de IMO besloten om de toepassing hiervan gelijk te laten lopen met de datum van het nieuwe SOLAS voorschrift III/1.5, d.w.z. vanaf 1 juli 2014. Tegelijkertijd heeft de IMO de lidstaten opgeroepen om de eisen zo spoedig mogelijk toe te passen, vanwege het belang voor de veiligheid en om de technologische vooruitgang niet te blokkeren. Zie hiervoor MSC.1/Circ.1393.

Bij vervanging moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 • De reder zoekt een nieuw LRRS uit in overleg met de fabrikant van de reddingboot (i.v.m. compatibiliteit)     
 • De reder biedt informatie/documentatie aan bij de RO
  a. beschrijving inclusief typekeur certificaat
  b. engineering analysis
  c. evaluatie van relevante factoren
  d. aangepaste bedienings- en trainingshandleidingen
  e. identiteit en bewijs van deskundigheid van de verantwoordelijke voor ontwerpbeoordeling, installatie en testen
 • De fabrikant installeert en voert bijbehorende testen uit van het nieuwe LRRS onder toezicht van RO
 • De RO geeft een Statement of Acceptance af

Naar aanleiding van het bovenstaande is in Netherlands Regulatory Framework (NeRF) de instructie ItoRO nr.20 voor klassenbureaus opgenomen.