Summary of restrictions to discharge of garbage under MARPOL Annex V

Summary of restrictions to discharge of garbage under MARPOL Annex V

Samenvatting van beperkingen van lozen van afval op grond van MARPOL Annex V