Beleidsregel veiligheid zeeschepen

De beleidsregel veiligheid zeeschepen geeft duidelijkheid over de invulling van de discretionaire ruimte (ruimte op detailniveau in internationale verdragen en Codes in te vullen door de vlaggenstaat van een schip) door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie bij de certificering van schepen en organisaties.

Het voorziet onder meer in een inventarisatie van resoluties en circulaires van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) die worden gebruikt voor het invullen van open normen uit verdragen. Het is tevens een leidraad voor klassenbureaus die schepen certificeren namens het Hoofd van de Scheepvaartinspectie.

Invulling en afwijking

Nederland gaat terughoudend om met de mogelijkheid om de discretionaire ruimte in te vullen met nationale regels. Door de vorm van een beleidsregel te hanteren is er meer flexibiliteit mogelijk.
Afwijking van de beleidsregel wordt toegestaan als wordt aangetoond dat de veiligheid even goed verzekerd is als wanneer de beleidsregel was gevolgd. Het niveau van veiligheid of milieubescherming moet dan minstens even hoog zijn.
Wanneer meer invulling nodig is dan de beleidsregel biedt, kunnen de IACS-interpretaties worden toegepast.

Netherlands Regulatory Framework (NeRF)

De beleidsregel staat inĀ Netherlands Regulatory Framework (NeRF) en vormt een onderdeel van het normenkader dat de ILT hanteert.
Technische ontwikkelingen leiden regelmatig tot nieuwe aanbevelingen en richtlijnen (guidelines) van de IMO waardoor de beleidsregel kan wijzigen.