Anti-Fouling System (AFS)

Zeeschepen moeten anti-fouling systemen (aangroeiwerende systemen) gebruiken die vrij zijn van organische tinverbindingen. Dat staat in de EU-verordening 782/2003.

Wanneer meer dan 25% van het AFS-oppervlak wordt vernieuwd, moet het geheel worden verwijderd of onschadelijk worden gemaakt door het aanbrengen van een zogenaamde sealer coat. Die toplaag voorkomt dat verbindingen vrijkomen uit de onderliggende aangroeiwerende systemen.
Voor anti-fouling die na 1 juli 2003 is aangebracht, moet een anti-fouling system certificaat zijn verstrekt door een klassenbureau.

Schepen < 400 GT en > 24 meter

Schepen kleiner dan 400 Gross Tonnage en groter dan 24 meter kunnen volstaan met een verklaring opgesteld door een door de reder daarvoor aangewezen persoon. De verklaring moet aan boord worden bewaard. Een voorbeeld van zo'n verklaring staat onder aan deze pagina.

Anti Fouling Systeem (AFS) verklaring omwisselen voor certificaat

Op basis van de EU-verordening 782/2003 wordt tijdens PSC-inspecties EU-breed op de AFS-certificering gecontroleerd.
Een Statement of Compliance (verklaring) is niet langer voldoende. De reder moet de verklaring bij het desbetreffende klassenbureau omwisselen voor een AFS-certificaat