Zienswijze Wabo ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan bij de Wabo-vergunningprocedure een zienswijze (advies) over de ontwerpbeschikking aan het bevoegd gezag geven. Als de zienswijze niet wordt overgenomen door het bevoegd gezag, kan de ILT beroep instellen. Het bevoegd gezag kan de ILT ook vragen een advies uit te brengen over de aanvraag van een vergunning.

Hieronder staan recente adviezen, zienswijzen en beroepen op volgorde van de datum waarop de brief is verstuurd aan (of een zaak is aangespannen tegen) het bevoegd gezag over de Wabo-vergunning voor het bedrijf.

Adviezen Wabo ILT

Bekijk het overzicht van eerder gepubliceerde adviezen.

Zienswijze Wabo ILT

Bekijk een overzicht van eerder gepubliceerde zienswijzen.

Beroepen Wabo ILT