Externe veiligheid

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat monitort de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de naleving van voorschriften inzake externe veiligheid. Daarbij wordt gekeken naar de opname van specifieke best beschikbare technieken (BBT) in Wabo-vergunningen en naar de toepassing in de praktijk. De publicaties die de ILT hierover uitbrengt, zijn onderaan de pagina te vinden.

De inspectie monitort de toepassing van BBT bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (beschreven in de PGS 15) en de opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks (beschreven in de PGS 29).
Daarnaast is onderzoek gedaan naar de naleving van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de toepassing van BBT binnen industriële branches met betrekking tot emissies naar de lucht van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS). Ook kan de inspectie controles uitvoeren bij achterblijvende Brzo-bedrijven, naar aanleiding van signalen of de beoordeling van de jaarlijkse landelijke rapportage over de naleving.