Inspectie: ondanks kwaliteitsverbetering is 20% afkeur F1-vuurwerk nog steeds te hoog

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit jaar 20% van het F1-categorie vuurwerk (fop- en schertsvuurwerk) afgekeurd. De importeurs zijn met een last onder dwangsom verplicht om deze artikelen van de markt te halen en te vernietigen. 10% blijkt van afwijkende kwaliteit, maar vormt geen risico voor de gebruiker en is niet van de markt gehaald. Omdat dit vuurwerk het hele jaar door mag worden verkocht en vaak wordt gekocht door met name jonge consumenten, vindt de inspectie 20% afkeur een zorgelijk percentage dat verder omlaag moet. Tijdens het jaarlijkse productveiligheidsonderzoek testte de ILT fonteinen, knetterlinten/-pallets en Bengaals vuur (in totaal 87 verschillende vuurwerkproducten).

Inspecteur controleert kwaliteit fop-vuurwerk (F1).

Verbetering

Hoewel de ILT ziet dat de productveiligheid van het F1-vuurwerk verbetert, is een afkeur van 1 op 5 nog steeds te hoog. Het toezicht, de handhaving en gesprekken met de vertegenwoordigers van de branche hebben wel effect gehad. Zo heeft de vuurwerkbranche BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland) een visie opgesteld, waarin zij maatregelen voorstelt om de kwaliteit van het vuurwerk te verbeteren.

“Kindervuurwerk”

Het F1-vuurwerk staat in de volksmond bekend als kindervuurwerk, maar is niet zo onschuldig als de naam doet vermoeden. Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat 47% van het vuurwerkletsel bij kinderen onder de 12 jaar wordt veroorzaakt door F1-vuurwerk. Voor kinderen onder de 12 jaar is het afsteken van vuurwerk sowieso verboden.

Daarom is het belangrijk dat dit F1-vuurwerk voldoet aan de veiligheidseisen en -normen. Het is aan de vuurwerkbranche (producenten, distributeurs en importeurs) om ervoor te zorgen dat vuurwerk voldoet aan wet- en regelgeving. Zo mogen er geen vonken komen buiten een cirkel van 1 meter en mag het vuurwerk maximaal 7,5 gram pyrotechnische lading (kruit) bevatten.

Productveiligheidsonderzoek

In totaal zijn er 87 verschillende vuurwerkproducten getest; 20% werd afgekeurd, het ging voornamelijk om fonteinen waarbij er brandende delen en/of crackling buiten de veiligheidscirkel van 1 meter kwamen. Crackling is een effect waarbij de verbranding van een speciaal soort kruit gepaard gaat met kleine knalletjes. Dit gebeurde met name bij de fonteinen. De importeurs van dit vuurwerk kregen de opdracht om de afgekeurde artikelen van de markt te halen en te vernietigen.

Bij het vuurwerk van afwijkende kwaliteit (10%) ging het om een incidenteel probleem, bijvoorbeeld als de wettelijk vereiste informatie niet of onjuist op de verpakking was aangegeven.  Omdat hierbij geen sprake is van een risico voor mens en dier, is dit vuurwerk niet direct van de markt gehaald. De ILT heeft de importeurs van dit vuurwerk een waarschuwing gestuurd. De onvolkomenheden in het vuurwerk moeten zo spoedig mogelijk zijn hersteld.

Toezicht ILT

De ILT houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor vuurwerk op grond van de Europese Pyro-richtlijn, de Ract en het Vuurwerkbesluit. Het doel van dit toezicht is het bevorderen van de veiligheid voor de consument. Voorkomen moet worden dat onveilig vuurwerk in omloop wordt gebracht. Het hele jaar door worden controles uitgevoerd door de ILT, we kijken heel gericht naar het reguliere (consumenten)vuurwerk dat het grootste risico vormt. Dat zijn onder meer controles op de productveiligheid van vuurwerk, op de in- en uitvoer en het voorhanden hebben van vuurwerk. Deze controles - regelmatig in samenwerking met douane en politie - vinden plaats bij de importeurs, postpakketdiensten, aan de grens, in de havens, langs de weg en bij verkooppunten.