Winkelier hield bewust 1.600 kilo illegaal vuurwerk achter

Tijdens een controle op donderdag 9 december ontdekte de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ruim 1.600 kilo aan illegaal vuurwerk bij een vuurwerkwinkel in Overijssel. De winkeleigenaar voorzag het vuurwerk bewust van verkeerde etiketten. Ook zette hij valse informatie in het meldsysteem van de ILT. De eigenaar is aangehouden door de politie en het vuurwerk is in beslag genomen.

1.1G vuurwerk-sticker

Reinder Auwema, coördinator van het team Vuurwerpinspectie bij de ILT, vertelt: “We zien niet vaak dat een legaal verkooppunt zoveel illegaal vuurwerk op voorraad heeft. Verbazingwekkend dat de eigenaar bewust valse stickers plakte om de omgevingsdienst te omzeilen en valse meldingen deed in ons systeem. En dan te bedenken dat de winkel midden in het centrum zit, omringd door woningen. Dat had flink mis kunnen gaan. Al met al praten we over een zeer kwalijke zaak.”

Controle in de winkel

Aanleiding voor een controle in de winkel was een rookgranaat die werd aangetroffen in de kofferbak van een jonge man. De politie nam deze granaat in beslag en schakelde de ILT in voor nader onderzoek. Inspecteurs van de ILT besloten toen om een bezoek te brengen aan de verkoper. Eenmaal in de winkel troffen de inspecteurs tientallen dozen met vuurwerk aan, dat om verschillende redenen niet mocht worden opgeslagen. Zoals professioneel vuurwerk en vuurwerk met de verkeerde classificatiestickers erop. Zo was zelfs het zwaarst verkrijgbare vuurwerk in de categorie 1.1G (massa explosief) voorzien van een 1.4G sticker (de lichtste klasse). De ILT heeft zowel de omgevingsdienst als de politie ingeseind. Het vuurwerk is in opdracht van de politie door een professioneel bedrijf afgevoerd.

Proces verbaal

De winkeleigenaar wordt vastgehouden en kan een aantal ten laste leggingen tegemoet zien. De politie maakt processen-verbaal op voor het opslaan van zwaar professioneel vuurwerk zonder vergunning, voor het handelen in professioneel vuurwerk en voor valsheid in geschrifte voor het omstickeren van de originele vuurwerkdozen. De ILT maakt een proces-verbaal (PV) op voor het verkopen van theatervuurwerk aan personen zonder gespecialiseerde kennis. “En daarnaast een PV voor valsheid in geschrifte, omdat hij willens en wetens verkeerde informatie in ons meldsysteem zette om controles door ons te omzeilen. Hij trad de regels met voeten en bracht daarmee de omgeving in gevaar”, aldus Auwema.

Toezicht op vuurwerk

De ILT houdt toezicht op de productveiligheid, classificatie en transport van vuurwerk. Daarnaast houdt zij toezicht op de meldplicht voor de invoer, uitvoer en het ter beschikking stellen van vuurwerk. De gemeente en/of provincie gaat over de opslag van vuurwerk. Dat doen zij samen met regionale uitvoeringsdiensten of omgevingsdiensten. Het optreden tegen verboden en/of illegaal vuurwerk is een taak van de gemeentelijke handhavers en de politie. Als de ILT illegaal vuurwerk in haar controles tegenkomt, dan worden de juiste maatregelen genomen en de politie geïnformeerd.