ILT-inspecteur: “Stabiliteit kwart vuurwerk onvoldoende”

Bijna een kwart van het geteste legale vuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen. Dat blijkt uit de controles van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) gedurende het afgelopen jaar. Het te testen vuurwerk wordt risicogericht geselecteerd. De conclusie geldt dus niet voor al het consumentenvuurwerk op de markt. De meest voorkomende mankementen zijn omvallend vuurwerk en brandende delen die naar beneden dwarrelen. In een test van de ILT vandaag op de Maasvlakte kwam dit ook aan het licht.

Het is de verantwoordelijkheid van importeurs dat het consumentenvuurwerk dat zij op de markt brengen voldoet aan de Nederlandse en Europese eisen. Dit geldt voor alle producten op de Europese markt. De vuurwerkbedrijven melden hun import aan de Douane en in een speciaal digitaal meldsysteem voor vuurwerk. Op basis van deze gegevens, inschatten van de risico’s, tips en inlichtingen uit binnen- en buitenland voert de ILT inspecties uit bij importeurs en test zo’n 300 partijen vuurwerk uit per jaar. Hiermee voorkomt de ILT dat zo’n 80.000 tot 100.000 kg gevaarlijk vuurwerk op de markt komt. Dat zijn 50.000 stuks voor de consument risicovol vuurwerk.

Als vuurwerk niet deugt, kan het soms worden hersteld, bijvoorbeeld bij verkeerde labels of aanpassing van stabiliteitsvoorziening (steviger basis). Als mankementen of overtredingen te groot zijn, moeten importeurs zelf zorgen voor de vernietiging van het afgekeurde vuurwerk. Doen ze dat niet, dan riskeren ze het betalen van een opgelegde dwangsom. De hoogte van een dwangsom wordt gerelateerd aan de omvang en de ernst van de overtreding. Het maximum is 60.000 euro bij een heel grote partij. De ILT wil hiermee dat de importeurs hun verantwoordelijkheid nemen en dat de veiligheid van het consumentenvuurwerk verbetert.

Risicogerichte controle en CE-markering

Al het dit jaar geteste vuurwerk had een CE-markering. Sinds 2014 moet al het in Nederland geïmporteerde vuurwerk zo’n CE-markering hebben. Dat 22 procent van het geteste geïmporteerde vuurwerk dit jaar is afgekeurd, betekent niet dat bij ongeveer een kwart van al het vuurwerk iets mis is. De ILT zoekt gericht naar artikelen en partijen waar de consument extra risico loopt bij afwijkingen.

De CE-markering mag pas worden aangebracht nadat een aangemelde instantie (een zogenoemde notified body) in een van de EU–landen de verplichte certificaten heeft verstrekt en de bijbehorende testen zijn uitgevoerd. De ILT en andere EU-inspecties melden steeds vaker aan de Europese Commissie en elkaar wat hun bevindingen zijn als die een risico kunnen opleveren voor de consument. De ILT wil nog  beter samenwerken met andere EU-landen in de strijd tegen gevaarlijk vuurwerk.

Vuurwerktest op Maasvlakte 2017

Noot voor de redactie: voor vragen kunt u bellen met ILT-woordvoerder Rinske Wieman 06 1535 9216 of mailen via rinske.wieman@ilent.nl