Kwart getest vuurwerk afgekeurd

De kwaliteit van toegestaan consumentenvuurwerk verbetert niet. Uit controles van consumentenvuurwerk door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat dit jaar 25 procent van de ruim 250 onderzochte partijen niet aan de veiligheidseisen voldoet.

Bij deze controles zoekt de inspectie gericht naar afwijkingen van artikelen waarbij de consument extra risico kan lopen. Zo wil zij de veiligheid van het vuurwerk verbeteren en het risico voor de consument zo veel mogelijk beperken.

De afgelopen jaren lag het afkeuringspercentage van deze meest risicovolle producten tussen de 20 en 25 procent. Dat dit jaar weer een kwart van het geteste vuurwerk ondeugdelijk is, betekent dat vuurwerkfabrikanten en –importeurs soms de randen van de regelgeving blijven opzoeken.

Vuurwerk wordt afgekeurd omdat het bijvoorbeeld omvalt terwijl het afgaat, meer geluid maakt dan mag of zich verspreidt onder de vereiste drie meter hoogte. De afwijkingen kunnen onder meer veroorzaakt worden doordat het vuurwerk met de hand wordt gemaakt of omdat de productieomstandigheden niet optimaal zijn: erg warm of erg vochtig. Importeurs moeten deze afgekeurde partijen laten vernietigen. 

CE-markering

Al het geteste vuurwerk heeft een zogeheten CE-markering. Die geeft aan dat het product voldoet aan bepaalde Europese eisen. De markering mag pas worden aangebracht nadat een aangemelde instantie (notified body, NoBo) in een van de EU–landen de verplichte certificaten heeft verstrekt en de bijbehorende testen zijn uitgevoerd.

Aangezien de controles laten zien dat de CE-markering geen garantie is voor de veiligheid geeft de ILT de resultaten van het door haar geteste vuurwerk door aan de Europese Commissie. Ook informeert hierover zij de toezichthouders in andere Europese landen zodat zij indien nodig maatregelen kunnen nemen.

In Nederland komt jaarlijks 14 miljoen kilo consumentenvuurwerk binnen voor binnenlands gebruik. Dat zijn 750 containers met 8000 partijen.
Het consumentenvuurwerk dat men in de winkels kan kopen, voldoet over het algemeen aan de Europese veiligheidsnormen. Toch blijft het nodig oplettend te zijn; vuurwerk is en blijft een product waar gevaaraspecten aan zitten.