Melden van vuurwerk

Zowel bedrijven als handhavingspartners melden import, export en opslag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Verbeteren vuurwerkmeldsysteem

Sinds de invoering van het nieuwe vuurwerkmeldsysteem eind 2016 waren daarmee regelmatig problemen. Zoals de beschikbaarheid van het meldsysteem en de kwaliteit van het meldformulier. Inmiddels zijn de belangrijkste problemen opgelost en is de beschikbaarheid beter. De ILT werkt verder aan het verbeteren van het meldformulier en de beschikbaarheid. Ook verbetert het monitoringsysteem, zodat de ILT  eerder wordt gewaarschuwd bij problemen. Eventuele storingen kunnen dan sneller worden opgelost.

Incidenten

Ongewone voorvallen met een spoedeisend karakter moeten direct telefonisch worden gemeld bij de ILT: 088 489 00 00.

Melden van vuurwerk door bedrijven

Het binnen en buiten het grondgebied brengen van vuurwerk moet 48 uur voorafgaand aan het binnenbrengen gemeld worden de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk aan een groothandelaar en van professioneel vuurwerk aan een ander moet worden gemeld. U kunt dit melden via het formulier Melding import, export of ter beschikkingstelling van vuurwerk. U kunt hier ook bestaande meldingen wijzigen.

Voor het inloggen op deze formulieren wordt gebruik gemaakt van eHerkenning.

Melden van vuurwerk door handhavingspartners

Provincies, gemeenten en RUD’s melden vergunningen en meldingen met betrekking tot opslag, toepassing en ontbranding aan de ILT. Dit doet u via het formulier Melding afgegeven toepassingsvergunning, ontbrandingstoestemming.

Voor het inloggen op dit formulier wordt gebruik gemaakt van eHerkenning.

De Douane kan haar meldingen als volgt doen:

  • Ga naar de meldingenpagina
  • Kies bij Rubriek voor 'Producten(regelingen)'
  • Kies bij Soort voor 'Vuurwerk Douane'

Voor RAPEX-meldingen:

  • Ga naar de meldingenpagina
  • Kies bij Rubriek voor 'Producten(regelingen)'
  • Kies bij Soort voor 'Pyrotechnic articles Rapex'

Voor adviesaanvragen met betrekking tot ontbrandingstoestemmingen:
ga naar het vragenformulier en kies bij 'Kies het product' voor  'Producten(regelingen)'.

Vuurwerk dat tijdens een evenement niet tot ontbranding is gebracht (weigeraars) moeten in een register opgenomen worden. Dit register moet binnen twee werkdagen na wijziging dan wel na het evenement of voorstelling worden bijgewerkt.

Professioneel vuurwerk dat na een evenement overblijft mag buiten het grondgebied van Nederland worden gebracht. Dit moet binnen 1 werkdag na het buiten het grondgebied van Nederland brengen van de artikelen, door de degene die de artikelen buiten Nederland heeft gebracht worden gemeld. Dit is dus een bijzondere vorm van een exportmelding.