Signaalrapportage Classificatie vuurwerk

Uit onderzoek van de ILT blijkt dat consumentenvuurwerk niet altijd correct is geclassificeerd. Daarover brengt de inspectie deze signaalrapportage naar buiten.