Boete voor Litouwse transportonderneming

Als resultaat van een gezamenlijke actie van inspectiediensten uit België, Frankrijk en Nederland heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bestuurlijke boete opgelegd aan een Litouwse transportonderneming. De internationale actie was gericht op mogelijke uitbuiting van de chauffeurs van het bedrijf. Vanuit Nederland nam naast de ILT ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) deel aan de actie.

Rust in vrachtwagencabine

Het onderzoek was specifiek gericht op dit Litouwse bedrijf. Het vermoeden bestond dat de chauffeurs ernstig werden onderbetaald en daarnaast onder mensonterende omstandigheden hun werkzaamheden moesten doen. De ILT en de Inspectie SZW onderzochten de vermoedelijke onderbetaling, overtredingen van de rij- en rusttijden en het doorbrengen van de normale wekelijkse rust in de cabine van de vrachtwagen.

Meer dan 2 maanden van huis

Op een parkeerplaats in Geleen troffen de inspecteurs 8 vrachtwagens aan. Op basis van historische gegevens uit de tachograaf stelde de ILT vast dat 7 chauffeurs hun normale wekelijkse rust in de cabine doorbrachten. Dit is een overtreding van artikel 8 lid 8 van de verordening EU 561/2006. Hierin staat dat de normale wekelijkse rusttijden en wekelijkse rusttijden van meer dan 45 uur ter compensatie van eerdere verkorte wekelijkse rusttijden, niet in een voertuig mogen worden genomen. De chauffeurs waren in sommige gevallen al meer dan 2 maanden van huis. De ILT heeft een bestuurlijke boete opgemaakt tegen het bedrijf, waarbij het boetebedrag kan oplopen tot maximaal 10.500 euro.

Veilig en eerlijk transport

Het toezicht van de ILT richt zich op eerlijk en veilig wegtransport. De ILT handhaaft structureel op de regels voor arbeids-, rij- en rusttijden met als doel: het tegengaan van concurrentievervalsing in de transportsector, het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van chauffeurs én de veiligheid van andere weggebruikers.