Opnieuw meer agressieve passagiers in vliegtuigen

Het aantal voorvallen van passagiers die de orde in vliegtuigen verstoren (unruly passengers / unruly ‘pax’) is in 2017 voor het eerst boven de duizend meldingen gekomen. Van 988 in 2016 naar 1038 in 2017. Dat is opnieuw een stijging, zo blijkt uit gegevens van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Opvallend is dat passagiers die zich agressief gedragen tegen bijvoorbeeld cabinepersoneel vaak drank of drugs hebben gebruikt,  blijkt uit de ABL-gegevens.  Verder gaat het om mensen die bijvoorbeeld het rookverbod negeren of om reizigers die anderen de huid volschelden.

Passagiers die de orde op deze wijzen verstoren vormen een gevaar voor de veiligheid van het vliegtuig. Meestal is dat indirect, zoals door het hinderen van medepassagiers of het afleiden van cabinepersoneel waardoor zij hun taken niet goed kunnen uitvoeren. Deze voorvallen of incidenten worden door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen gemeld aan de ILT.

Het ABL is onderdeel van de ILT en registreert en analyseert de verplichte meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. Doel van het ABL is om, samen met de sector, vroegtijdig trends te signaleren zodat betrokken partijen acties kunnen ondernemen om de vliegveiligheid te verbeteren.