EU-regels voor NCO, NCC en SPO (commercieel en niet-commercieel)

EU regels voor de uitvoer van niet commerciële vluchten staan in EU Verordening 965/2012 (Air Operations). De voorschriften zijn opgenomen in de delen Niet-Commerciële operaties met Complexe luchtvaartuigen (Part NCC), Niet-Commerciële operaties met “Other than” complexe luchtvaartuigen (Part NCO) en Specialised Operations (Part SPO). Ga naar Zie ook (onderaan de pagina) voor het Selectieschema Air Ops. Daarin wordt in enkele stappen weergegeven welke regels uit Air OPS voor welke activiteiten van toepassing zijn en wat dit betekent.

NCO, NCC en SPO

Definities

Uitleg
Operators Een rechtspersoon of natuurlijk persoon die één of meer luchtvaartuigen exploiteert of voornemens is te exploiteren (de exploitant).
Complex
luchtvaartuig

Een vleugelvliegtuig, dat:

 • Een maximum gecertificeerde startmassa heeft van meer dan 5.700 kilogram.
 • Gecertificeerd is voor een maximale configuratie voor passagierszitplaatsen van meer dan 19 personen.
 • Gecertificeerd is voor een operatie met minimaal 2 vliegers.
 • Uitgerust is met een of meer turbinestraalmotor(en).
 • Uitgerust is met meer dan één turboprop motor en een maximum gecertificeerde startmassa van meer dan 5.700 kilogram.

Een helikopter, die:

 • Een maximum gecertificeerde startmassa heeft van meer dan 3.175 kilogram.
 • Gecertificeerd is voor een cabine configuratie voor maximaal 10 passagiers of meer.
 • Een tilt-rotor luchtvaartuig.

De Verklaring (Declaration)

NCC-operaties en SPO operaties moeten worden gedeclareerd bij de ILT. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier Verklaring NCC en/of SPO vluchtuitvoering. Het formulier is ontwikkeld naar voorbeeld van het formulier in Appendix I van Deel ORO.
Op het formulier dient onder meer te worden aangegeven:

 • Met welk type vliegtuig de operatie wordt uitgevoerd.
 • Welke Special Approvals (volgens deel SPA van EU 965/2012) zijn toegekend.
 • Welke Alternatieve wijzen van Naleving (Alternative Means of Compliance).
 • AltMOC) worden toegepast.
 • Ook moet het formulier verklaringen hebben voor:
  • Het operations manual.
  • De structuur van de organisatie.
  • De arrangementen over de luchtwaardigheid van het vliegtuig.
  • De training en kwalificatie van het vliegend personeel.

De ILT controleert de Eigen Verklaring op volledigheid. Als alles in orde is, ontvangt de indiener bericht dat de operator is toegevoegd aan de lijst van ondertoezichtstaanden NCC en/of SPO.

Let op: Als bij de te declareren vluchtuitvoering gebruik gemaakt wordt van SPA’s en een MEL, kunnen Verklaringen pas worden ingediend nadat de ILT deze SPA’s heeft toegekend en de MEL heeft goedgekeurd. Om vertragingen te voorkomen, is het daarom raadzaam om eventuele aanvragen voor SPA’s en goedkeuring van de MEL tijdig in te dienen.

Bijzondere aspecten en ontheffingen