Aanvraag alternatieve wijze van naleving (AltMOC)

Met dit formulier vraagt u goedkeuring aan om een wijze van naleving toe te passen die afwijkt van de door EASA opgestelde Acceptable Means of Compliances, een zogenaamde AltMOC. Dit verzoek dient u in volgens artikelen ORA.GEN.120(b), ORO.GEN.120(b), ATCO.OR.B.001(b), CAMO.A.120(b) en CAO.A.017(b). Het bevoegde gezag dat deze aanvraag kan goedkeuren is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).