Procedure kennisgeving

Voordat u afvalstoffen vervoert, bepaalt u  of u hiervoor een kennisgeving moet aanvragen.  De regels daarvoor staan in de Verordening (EG) 1013/2006 (EVOA).  Niet voor alle afvalstromen is namelijk een kennisgeving nodig.

Zo werkt het:

  • Eerst bepaalt u  of u een kennisgeving moet aanvragen.
    Hoe u dat doet leest u op: Regelhulp voor bedrijven.
  • Moet u een Kennisgeving aanvragen, dan leest u op de pagina Aanvragen EVOA-kennisgeving hoe u dat doet.
  • Als u de kennisgeving heeft ingediend wordt die beoordeeld door de autoriteiten in het land van verzending, de land(en) van doorvoer en het land van ontvangst.

Beoordelen ingediende kennisgeving

De betrokken autoriteiten beoordelen de kennisgeving die u heeft ingediend. Zij informeren u ook over de stand van zaken. Wanneer dat nodig is stellen de autoriteiten nog aanvullende vragen. Dit hele proces kan 3 tot 4 maanden duren.

Land van verzending informeert andere landen

Het land van verzending informeert  alle andere landen  die u op het kennisgevingsdocument heeft aangegeven in vak 15.
Het land van bestemming stuurt een ontvangstbevestiging.
De bevoegde autoriteiten in de landen van doorvoer kunnen binnen 30 dagen na afgifte van de ontvangstbevestiging bezwaar maken.
Doen zij dit niet binnen 30 dagen, dan wordt dit gezien als  een stilzwijgende toestemming.
Pas als u toestemming van alle betrokkenen autoriteiten heeft ontvangen, kunt u het afval over de grens transporteren.