Inspecties maritieme beveiliging

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de beveiliging van koopvaardijschepen. Een zogeheten duly authorized officer (DAO) inspecteert schepen met een buitenlandse vlag. Inspecteurs Flag State Control (FSC) controleren Nederlandse schepen. Bij gebreken kan de ILT sancties opleggen.

Inspectie beveiliging schip door ILT

De inspecteurs van de ILT controleren koopvaardijschepen onaangekondigd. Onder meer op:

  • aanwezigheid van toegangscontrole;
  • omgang met ‘restricted areas’ aan boord: bijvoorbeeld de brug van het schip;
  • geldigheid van relevante certificaten voor beveiliging: zoals het International Ship Security Certificate (ISSC) en de STCW-veiligheidstraining;
  • kennis bemanning over beveiligingsprocedures aan boord.

Schip aanmelden voor binnenkomst

Komt een schip Nederland binnen? Dan moet de scheepsagent het schip aanmelden via het Single Window voor maritiem en lucht (SW). Schepen met een International Ship Security-certificaat moeten een vooraanmelding doen. De ILT bepaalt dan bij aankomst in de haven of inspectie nodig is.

Sancties bij gebreken

Stelt de ILT bij een inspectie van een zeeschip gebreken vast? Dan kan de inspecteur sancties opleggen, namelijk:

  • waarschuwing: de kapitein moet binnen een bepaalde termijn de gebreken herstellen;
  • aanhouding: het schip mag pas naar zee na het opheffen van de tekortkoming en een herinspectie met positief eindoordeel door de ILT.

Aanvullende sancties zijn mogelijk wanneer de veiligheid of de beveiliging van het schip, personen of de omgeving gevaar loopt.

Schepen die de ILT controleert

De ILT doet inspecties op:

  • internationaal varende vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage (GT);
  • internationaal varende schepen met meer dan 12 passagiers;
  • booreenheden die mechanisch worden voortbewogen.

Lees verder over hoe de ILT toezicht houdt op de beveiliging van havens.

Wetten en regels voor controles ILT

De eisen voor beveiliging van schepen staan in: