Vergunning Private Maritime Security Company (PMSC)

Vanaf 2022 kunnen schepen die onder de Nederlandse vlag varen particuliere bewapende beveiliging inzetten. Dat staat in nieuwe wetgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid die op 30 november 2021 is aangenomen door de Eerste Kamer en zo spoedig mogelijk in werking treedt. 

PMSC Vergunning aanvragen

Een particulier beveiligingsbedrijf heeft een Private Maritime Security Company (PMSC) vergunning nodig om de transporten bewapend te mogen beveiligen. Zij kunnen deze vergunning aanvragen bij de ILT zodra dit mogelijk is. Deze gewapende particuliere beveiligers mogen daarmee in de Golf van Aden koopvaardijschepen beschermen die varen onder Nederlandse vlag.

De ILT is bezig met de laatste voorbereidingen. Zodra bekend is wanneer particuliere beveiligingsbedrijven een vergunning kunnen aanvragen, maakt de ILT dat bekend. Dan vindt u ook hier het aanvraagformulier.

Waar moet u aan voldoen om een PMSC-vergunning te krijgen?

Voor een PMSC-vergunning heeft uw beveiligingsbedrijf 3 certificaten nodig:
 

 1. ISO 9001: Quality management systems
 2. ISO 28000: Specification for security management systems for the supply chain
 3. ISO 28007: Guidelines for Private Maritime Security Companies (PMSC)

Deze certificaten moeten op het moment van de aanvraag nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Daarnaast  moet u documentatie aanleveren over:
 

 • de structuur;
 • de continuïteit;
 • en de betrouwbaarheid van het beveiligingsbedrijf.

Denk daarbij aan:

 • Exportcontrole certificaat strategische goederen (ten behoeve van wapens);
 • Ethisch beleid (ethics policy);
 • Health and Safety beleid;
 • Algemeen veiligheidsbeleid (security policy);
 • Beleid over werving, selectie en training PCASP;
 • Beleid over wapens (inclusief opslag, onderhoud en vernietiging);
 • Werkinstructies voor uitvoeren transport als PMSC;
 • Werkinstructies voor Lifesaving rules (LSR) (veilig optreden aan boord);
 • Beleid over interne en externe communicatie;
 • Beleid over klachtafhandeling;
 • Klokkenluidersregeling;
 • Geweldsinstructies (Rules for the Use of Force);
 • Overzicht trainingen, inclusief herhalingstrainingen alle teamleden;
 • Procedure inschieten persoonlijk wapen;
 • Overzicht wapenvergunningen en onderhoudsplan;
 • Instructies over het gebruik van Floating Armouries;
 • Instructies over het gebruik camera’s en microfoon;
 • Instructies over het gebruik en toepassing handboeien.

Hoe beoordeelt de ILT uw aanvraag?

Voldoet de aangeleverde documentatie aan alle eisen? Dan doet de ILT onderzoek op uw vestigingsadres. De ILT bekijkt onder meer of uw beveiligingsbedrijf uitvoert wat u heeft beschreven in de meegezonden documentatie.

Hoe lang duurt het voordat u uw vergunning krijgt?

De behandeltermijn is gesteld op 8 weken. De ILT kan deze termijn onder voorwaarden met 12 weken verlengen.

Kosten PMSC-vergunning

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt het tarief (naar verwachting € 17.220,00) voor de PMSC-vergunning vast. Dit bedrag is nog onder voorbehoud.

Verlengen PMSC-vergunning

Een PMSC-vergunning is 3 jaar geldig. U kunt deze verlengen. De ILT maakt de procedure hiervoor later bekend.  

Toestemming voor beveiliging

Rederijen die gebruik willen maken van een particulier beveiligingsbedrijf moeten voor ieder transport toestemming vragen aan de Kustwacht.

Zie ook