Vergunning Private Maritime Security Company (PMSC)

Schepen die onder de Nederlandse vlag varen, kunnen particuliere bewapende beveiliging inzetten. Dat staat in nieuwe wetgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid die op 1 februari 2022 in werking is getreden. 

PMSC Vergunning aanvragen

Een particulier beveiligingsbedrijf heeft een Private Maritime Security Company (PMSC) vergunning nodig om de transporten bewapend te mogen beveiligen. Zij kunnen deze vergunning aanvragen bij de ILT. Deze gewapende particuliere beveiligers mogen daarmee in de Golf van Aden onder Nederlandse vlag varende koopvaardijschepen beschermen.

Als u een aanvraag in wilt dienen, kunt u een bericht sturen aan wtbk@ilent.nl. U ontvangt dan nadere informatie over de procedure.

Waar moet u aan voldoen om een PMSC-vergunning te krijgen?

Voor een PMSC-vergunning heeft uw beveiligingsbedrijf 3 certificaten nodig:
 

 1. ISO 9001: Quality management systems
 2. ISO 28000: Specification for security management systems for the supply chain
 3. ISO 28007: Guidelines for Private Maritime Security Companies (PMSC)

Deze certificaten moeten op het moment van de aanvraag nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Daarnaast  moet u documentatie aanleveren over:
 

 • de structuur, 
 • de continuïteit en
 • de betrouwbaarheid van het beveiligingsbedrijf.

Denk daarbij aan:

 • Exportcontrole certificaat strategische goederen (voor wapens);
 • Ethisch beleid (ethics policy);
 • Health and Safety beleid;
 • Algemeen veiligheidsbeleid (security policy);
 • Beleid over werving, selectie en training PCASP;
 • Beleid over wapens (inclusief opslag, onderhoud en vernietiging);
 • Werkinstructies voor uitvoeren transport als PMSC;
 • Werkinstructies voor Lifesaving rules (LSR) (veilig optreden aan boord);
 • Beleid over interne en externe communicatie;
 • Beleid over klachtafhandeling;
 • Klokkenluidersregeling;
 • Geweldsinstructies (Rules for the Use of Force);
 • Overzicht trainingen, inclusief herhalingstrainingen alle teamleden;
 • Procedure inschieten persoonlijk wapen;
 • Overzicht wapenvergunningen en onderhoudsplan;
 • Instructies over het gebruik van Floating Armouries;
 • Instructies over het gebruik camera’s en microfoon;
 • Instructies over het gebruik en toepassing handboeien.

Hoe beoordeelt de ILT uw aanvraag?

Voldoet de aangeleverde documentatie aan alle eisen? Dan doet de ILT onderzoek op uw vestigingsadres. De ILT bekijkt onder meer of uw beveiligingsbedrijf uitvoert wat u heeft beschreven in de meegezonden documentatie.

Hoe lang duurt het voordat u uw vergunning krijgt?

De behandeltermijn is gesteld op 8 weken. De ILT kan deze termijn onder voorwaarden met 12 weken verlengen.

Kosten PMSC-vergunning

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het tarief (€ 17.220,00) voor de PMSC-vergunning vastgesteld en vastgelegd in de Regeling ter Bescherming Koopvaardij.

Verlengen PMSC-vergunning

Een PMSC-vergunning is 3 jaar geldig. U kunt deze verlengen. De ILT maakt de procedure hiervoor later bekend.  

Toestemming voor beveiliging

Rederijen die gebruik willen maken van een particulier beveiligingsbedrijf moeten voor ieder transport toestemming vragen aan de Kustwacht.

Erkende bewapende beveiligingsbedrijven

Wilt u ook een erkenning aanvragen voor uw beveiligingsbedrijf? Stuur een e-mail naar wtbk@ilent.nl.