Overweg blijft zwakste schakel op het spoor

Het Nederlandse spoor is één van de veiligste in Europa, maar er is nog ruimte voor verbetering. In 2019 vinden 25 zware ongevallen plaats, waarbij 11 mensen om het leven komen. Overwegen blijven de zwakste schakel in het spoornetwerk. Vorig jaar gebeuren 14 ongevallen bij overwegen, met 9 dodelijke slachtoffers, 3 zwaargewonden en 13 lichtgewonden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is vanuit het programma ‘Veiligheid op het spoor’ gestart met extra aandacht voor het veiligheidsbeheerssysteem én met de veiligheidscultuur in de spoorsector. Dat staat in het jaarverslag over de spoorwegveiligheid in 2019.

spoorwegovergang

Overwegen

In 2019 zijn 42 overwegen opgeheven en werden geen nieuwe overwegen aangelegd. Het aantal overwegen is zo in een jaar met 2% verminderd. Het Nederlandse hoofdspoorwegnet telt nog 2427 overwegen, waarvan 724 onbewaakt. Verde terugdringen van het aantal overwegen vermindert de kans op dodelijke ongevallen.

Meer STS-passages

In 2019 passeert een spoorvoertuig 142 keer zonder toestemming een stop-tonend sein, STS-passage. Dat is vaker dan het jaar ervoor. In 34 gevallen (24%) passeert het spoorvoertuig niet alleen het sein, maar ook het achterliggende gevaarpunt waar de kans op een botsing aanwezig is. Er zijn in 2019 iets meer van deze gevaarzettende STS-passages dan in 2018 (met 137 STS-passages).

Vanaf 2018 wordt het treinverkeer op rangeerterreinen op afstand geleid, vanuit de verkeersleiding post. Voorheen deed een procesleider dit ter plaatse. Sindsdien steeg op rangeerterreinen het aantal passages van een STS-passage fors. De ILT signaleert dat de nieuwe werkwijze bijdraagt aan een toename van deze STS-passages.

Arbeidsongevallen

In 2019 raken geen werknemers ernstig gewond door een bewegend spoorvoertuig. Er zijn 2 aanrijdingen met baanwerkers, maar dit veroorzaakt geen letsel. Wel zijn er 2 zwaargewonden en 4 lichtgewonden door elektrisering. Dit komt in totaal 9 keer voor, het hoogste aantal sinds de registratie hiervan in 2010.

Veiligheidscultuur

De ILT organiseerde eind vorig jaar een bijeenkomst over veiligheidscultuur in aanwezigheid van het Europees Spoorwegbureau ERA. Maar liefst 24 spoorwegbedrijven ondertekenen de ‘Safety Declaration’ van de ERA. De spoorsector ziet een toegevoegde waarde in het uitwisselen van informatie en kennis. Veiligheidscultuur is voor de ILT een belangrijk thema, waaraan zij werkt met het programma ‘Veiligheid op het spoor’. De inspectie blijft in gesprek met alle spoorbedrijven over veiligheid.