Een sprinter rijdt over het spoor. Achter de sprinter rijdt een goederentrein.

Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Dit is de 2e jaarrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarin de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden gemonitord. De ILT heeft sinds december 2015 de wettelijke taak hierover te rapporteren. De rapportage gaat in op de aanbevelingen na 2 ernstige incidenten op het spoor: een kop-staartbotsing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen door een reizigerstrein bij Tilburg Goederen in 2015 en een aanrijding van een hoogwerker op een overweg bij Dalfsen in 2016. De rapportage gaat alleen over de aanbevelingen die betrekking hebben op incidenten op het spoor en gericht zijn aan niet-bestuurs-organen.