Klassenregels

De Klassenregels gelden voor vissersvaartuigen met een lengte tot 75 meter en hebben betrekking op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de romp, de hoofdmachines en hulpwerktuigen alsmede de elektrische en automatische systemen.

De Klassenregels vormen in zekere zin de basis van het geheel van veiligheidsvoorschriften waaraan een vissersvaartuig moet voldoen. De veiligheidseisen die in het Vissersvaartuigenbesluit 2002 staan, bouwen voor een belangrijk deel voort op deze Klassenregels.