Beeld: ©ILT

Intrekking Beleidsregel Voortstuwingsvermogen van bepaalde vissersvaartuigen

Op 24 april 2014 is de Beleidsregel begrenzing voorstuwingsvermogen van bepaalde vissersvaartuigen  (ILT-2013/44732) vastgesteld en in de Staatscourant geplaatst.

Op 28 september 2018 is de intrekking van deze Beleidsregel in de Staatscourant geplaatst. Dit is besloten omdat het wettelijk voorschrift (artikel 2, eerste lid, onder 14.2 van het Vissersvaartuigenbesluit) dat aangeeft dat een motor maximaal met 25 % mag worden teruggesteld, voldoende duidelijk is. Deze beleidsregel waarin het slagvolume bepalend is, is niet meer van deze tijd, gezien de ontwikkelingen van motoren met hogere vermogens bij kleinere slagvolumes.