Melden Gegevens hulpmotoren/generator set vissersvaartuig (Formulier ILT.344)

Met dit formulier meldt de motorleverancier de gegevens aan van de hulpmotor of generatorset voor een vissersvaartuig.