Melden Gegevens Electrische voortstuwing vissersvaartuig (Formulier ILT.350)

Met dit formulier meldt de motorleverancier de gegevens aan van de Electrische voortstuwing van een vissersvaartuig.