1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Vrachtauto
  5. Overbelading

VrachtautoOverbelading

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hanteert een nieuwe aanpak om te zwaar beladen vrachtvoertuigen tegen te gaan.

Overbelading veroorzaakt schade aan de infrastructuur en onveilige situaties op de weg. 85% van de voertuigen op de hoofdwegen houdt zich al aan de regels; 15% dus nog niet.

Wanneer is sprake van 'overbelading' ?

Een voertuig geldt als te zwaar beladen als:
- het in totaal meer dan 50 ton weegt
- het meer weegt dan is toegestaan volgens het kenteken
- als de asdruk per as groter is dan volgens het kenteken mag.

Overbelading is ongewenst
Overschrijding van het maximumgewicht van 50 ton geeft schade aan onder meer bruggen en viaducten. Het kost jaarlijks tientallen miljoenen om het wegdek te repareren, en daar komt schade door files nog bij. Een te zware last op een as geeft in verhouding meer schade. Overschrijding van het gewicht dat een voertuig volgens het kenteken mag hebben, is bovendien gevaarlijk in het verkeer. Een overbeladen voertuig heeft bijvoorbeeld een langere remweg. Tot slot leidt elke vorm van overbelading tot ongeoorloofd economisch gewin ten opzichte van bedrijven die goed gedrag vertonen.

Overbelading is strafbaar
Overbelading betekent overtreding van de regels in de Wet wegvervoer goederen en de Regeling voertuigen. Meer informatie over overbelading is te vinden in de brochure Aslastoverschrijding.

Social media
Via deze facebookpagina biedt de ILT meer informatie en actualiteiten rondom de controle op overbelading. 
Informatie over het weeglussensysteem is weergegeven in deze animatiefilm

 

Meer informatie