1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Vrachtauto
  5.   Bestuurlijke boete
  6. Bestuurlijke Boete

VrachtautoBestuurlijke Boete

Naast de ILT zijn onder andere de Politie en de Koninklijke Marechaussee aangewezen als toezichthouder voor de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Zij controleren of de de wet en het besluit worden nageleefd. Wanneer sprake is van een overtreding die bestuurlijk beboetbaar is, dan maken zij een boeterapport op. Het Bureau Bestuurlijke Boete kan vervolgens een boete opleggen. Informatie over de procedure staat in de Brochure Bestuurlijke Boete.

Brochure Bestuurlijke Boete

In de Brochure Bestuurlijke Boete onderaan deze pagina staan de procedure, de bevoegdheden van de toezichthouder en uw rechten en plichten.

Boetecatalogus

De Boetecatalogus onderaan deze pagina vermeldt de bedragen van de bestuurlijke boetes die worden opgelegd bij overtredingen.

Betalingsregeling Bestuurlijke Boete

Voor het betalen van een bestuurlijke boete kan een verzoek om een betalingsregeling worden ingediend. Informatie over de betalingsregeling staat onderaan deze pagina.

Meer informatie