1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4. Visserij

Visserij

Inspecties vissersvaartuigen

Een bedrijfsmatig ingezet zeevissersvaartuig moet aan nationale en internationale regelgeving voldoen. Deze regelgeving richt zich op de veiligheid van het schip en de bemanning. Centraal hierin staat het Vissersvaartuigenbesluit. De Inspectie Leefomgeving en Transport (verder de inspectie) houdt toezicht op Nederlandse vissersvaartuigen.

Voor een reeds gecertificeerd vaartuig, krijgt u jaarlijks bericht over de te houden inspecties. Na goed verlopen (jaarlijkse) inspecties worden de certificaten opnieuw vastgesteld of vernieuwd.

Certificaten vissersvaartuigen
Welke certificaten u nodig heeft hangt af van de lengte van uw schip:

Keuringsinstanties voor radio-inspecties
Radiocommunicatieapparatuur op zeeschepen wordt geinspecteerd door keuringsinstanties. De ILT geeft de certificaten af. Informatie over Keuringsinstanties voor radio-inspecties staat op deze website. (U wordt doorgelinkt naar het onderdeel Koopvaardij).

Melden ongevallen zeevaart
Ongevallen met zeegaande visserschepen moeten in veel gevallen verplicht direct telefonisch gemeld worden bij de ILT via telefoonnummer 088 489 00 00. Informatie over het Melden ongevallen zeevaart staat op deze website. (U wordt doorgelinkt naar het onderdeel Koopvaardij).

ILT-Scheepvaart ISO-gecerticifeerd

De activiteiten van ILT/Scheepvaart zijn gecertificeerd volgens ISO 9001.

Meer informatie