1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Transport
 4.   Taxi
 5.   Boordcomputer taxi
 6.   Taxichauffeurs en ondernemers
 7. Handhaving Boordcomputer Taxi

Handhaving boordcomputer taxi

TaxiHandhaving Boordcomputer Taxi

Handhaving boordcomputer taxi vanaf 1 oktober 2016

Hieronder kunt u lezen waarop en hoe de ILT vanaf 1 oktober 2016 handhaaft. Ook kunt u een filmpje bekijken over de handhaving op de BCT tijdens een straatcontrole. Verder kunt u lezen hoe hoog de boetes zijn die de inspectie kan opleggen. De ILT maakt bij de handhaving onderscheid in de aanwezigheid van de BCT, de juiste softwareversie (update specificaties 2.0), het gebruik van de BCT en de bediening van de BCT.

Handhaving op de aanwezigheid van de BCT (met specificaties 2.0)

Er wordt per geval getoetst of er sprake is van overmacht of nalatigheid van de vervoerder of taxichauffeur indien de nieuwe software niet is geïnstalleerd. De chauffeur dient tijdens een controle correspondentie van het inbouwstation te tonen met een afspraak voor de software-update*.
Boete 1800 euro voor de ondernemer.

Handhaving op het gebruik van de BCT

De ILT treedt handhavend op als: 

 • de onderneming niet is aangemeld in de BCT: boete €4400 voor de ondernemer.
 • de geldige, op naam gestelde chauffeurskaart niet in de BCT zit, maar deze wel in bezit is: boete €360 voor de bestuurder**;
 • de bestuurder niet over een geldige chauffeurskaart beschikt: een boete van €360 voor zowel de ondernemer als de bestuurder;
 • niet ingelogd is in het werkingsniveau 'taxivervoer' tijdens het verrichten van taxivervoer en aanverwante werkzaamheden: een boete van €180 voor de chauffeur.

De ILT controleert verder op:

 • fraude (bewust verkeerd handelen);
 • arbeids- en rusttijden;
 • ritregistratie.

Rijden op BSN-nummer

U mag alleen op een BSN-nummer taxivervoer verrichten als er sprake is van een defecte, beschadigde, verloren of gestolen kaart of indien de PUK-code bekend is geworden bij iemand anders dan de eigenaar van de kaart. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • u bent verplicht dit binnen vier werkdagen bij Kiwa Register te melden. Uw kaart wordt dan ingetrokken zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden;
 • met de gegevens die vermeld staan op het intrekkingsformulier, kunt u uw kaart intrekken. Het intrekkingsformulier heeft u ontvangen samen met uw positieve beschikking en uw afhaalbericht. Het intrekken van uw kaart kunt u 24 uur per dag doen via www.kiwaregister.nl of telefonisch op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur via het nummer 070-414 48 88.

In afwachting van uw vervangende kaart kunt u taxivervoer blijven verrichten onder de volgende voorwaarden:

 • u hebt binnen vier werkdagen na de melding van de defecte, beschadigde, verloren of gestolen kaart een aanvraag voor een vervangende kaart ingediend;
 • u voert uw BSN (voor niet-ingezetene uw Kiwa-nummer) in de boordcomputer;
 • u houdt een ondertekende registratie bij van de arbeids- en rusttijden met vermelding van het P-nummer en het KvK nummer van de vervoerder;
 • u haalt de vervangende kaart binnen drie werkdagen op na ontvangst van het afhaalbericht;
 • u stuurt, in geval van een verloren of gestolen kaart, een door u ondertekende verklaring met de omschrijving van de omstandigheden waaronder dit is gebeurd mee met de aanvraag voor een vervangende kaart.

Het rijden op een BSN nummer waarbij het voorgaande niet van toepassing is, kan door de ILT beboet worden. De boete bedraagt €360 voor de bestuurder.

Zo handhaaft de ILT

De ILT kan op twee manieren handhaven: door taxicontroles op straat en door administratiecontroles. Bij een administratiecontrole komt vanaf december 2016 een inspecteur op bedrijfsbezoek.

Blijf op de hoogte

De informatie over de handhaving kan geactualiseerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

*Een lijst met de meest actuele software-updates per BCT, vindt u onder aan deze pagina onder 'Meer informatie'. 
** Dit geldt niet wanneer er op terechte gronden op BSN gereden wordt (zie hiervoor ‘rijden op BSN-nummer’).

Meer informatie