1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Transport
 4.   Rail
 5.   Machinist
 6.   Vereiste documenten
 7.   Machinistenvergunning
 8. Machinistenvergunning en bevoegdheidsbewijs

RailMachinistenvergunning en bevoegdheidsbewijs

Machinisten met een volledige en beperkte bevoegdheid hebben twee documenten nodig om te mogen rijden: een bevoegdheidsbewijs en een machinistenvergunning.

Met deze twee documenten is een stap gezet op weg naar harmonisatie van de eisen en bevoegdheden die binnen de Europese Unie (EU) worden gesteld. Ook wil de EU zo het hoge veiligheidsniveau handhaven. Dankzij de harmonisatie kunnen machinisten makkelijker binnen de EU van werkgever veranderen. Daarnaast kunnen inspecties sneller en efficiënter verlopen. 

Het bevoegdheidsbewijs. Hiermee laat een machinist zien welk materieel hij mag bedienen en over welke infrastructuur hij mag rijden. Het bevoegdheidsbewijs is onbeperkt geldig of tot het moment dat dat de machinist vertrekt bij de werkgever die het bevoegdheidsbewijs heeft afgegeven.

De machinistenvergunning. Hiermee toont een machinist aan dat hij aan de eisen voldoet, zoals een medische en psychologische keuring. De vergunning is tien jaar geldig. 

VOORWAARDEN

Het bevoegdheidsbewijs. Deze wordt verstrekt door het bedrijf waarvoor de machinist rijdt als is voldaan aan de eisen voor specifieke vakkennis van de spoorvoertuigen en infrastructuur waarop wordt gereden, taalbeheersing en bedrijfsgebonden kennis en bekwaamheid.

De machinistenvergunning.  Deze wordt verstrekt door de Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT). Aanvragers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • 18 jaar of ouder zijn (om internationaal te rijden moet de machinist ten minste 20 jaar zijn); 
 • beschikken over een geldige beoordeling van medische geschiktheid en een geldige verklaring van psychologische geschiktheid;*   
 • beschikken over een geldige beoordeling dat is voldaan aan de eisen van algemene vakbekwaamheid en vaardigheden; 
 • betaald hebben voor de vergunning (vanaf 1 januari 2016 kost het aanvragen, wijzigen en verlengen van een vergunning € 107,00. Een duplicaat kost € 53,00).                          


*  Reeds afgegeven documenten die nog niet verlopen zijn én nog minstens 2 maanden geldig zijn, kunnen gebruikt worden voor de aanvraag.

AANVRAGEN MACHINISTENVERGUNNING

Het aanvragen van een vergunning is mogelijk vanaf 10 april 2012. Omdat de tijd tussen aanvraag en verstrekking van de vergunning maximaal een maand bedraagt kon de werkgever tot 10 mei 2012 bedrijfspassen verstrekken. 

Na het verlopen van zijn bedrijfspas heeft een machinist de beschikking over twee persoonlijke documenten: een machinistenvergunning en één (of meer) bevoegdheidsbewijs(zen).

 

Meer informatie