1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Passagiersrechten
  5. Reizigersrechten spoor

PassagiersrechtenReizigersrechten spoor

Spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders en stationsbeheerders moeten zich houden aan de verplichtingen uit de Europese verordening over reizigersrechten spoor. Een klacht met betrekking hiertoe kunt u bij hen indienen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft hierin ook een rol.