1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Passagiersrechten
  5. Reizigersrechten spoor

PassagiersrechtenReizigersrechten spoor

Op donderdag 15 december 2016 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan over een klacht met betrekking tot het weigeren van schadevergoeding door NS wegens vertraging tijdens een  treinreis. De uitspraak heeft tot gevolg dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet bevoegd is om in individuele gevallen handhavend op te treden, indien de verplichting tot schadevergoeding voor een vertraging niet zou worden nagekomen.