1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Luchtvaart
  5. Publicaties en rapporten

LuchtvaartPublicaties en rapporten

Hierna treft u doorverwijzingen naar publicaties van ILT/Luchtvaart, gegroepeerd onder:

- Handhavingsrapportages luchthavens


De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat de luchtvaartsector binnen de vastgestelde grenzen en geformuleerde regels blijft. Handhavingsrapportages doen verslag van het gebruik van de luchthavens.

Naar boven

- Informatiebladen

 

 

 

Naar boven

- Overzichten van erkende en/of geregistreerde instanties


Opleidingsinstanties voor:

Overzichten van:

  
Register:

Zwarte lijst:

Naar boven

- Onderzoek


Gezondheidsklachten bij luchtvaartmedewerkers in relatie tot de luchtkwaliteit van cockpit en cabine 
In opdracht van de ILT onderzocht het Nederlands Centrum voor Beroepziekten (NCvB) de gezondheidsklachten bij luchtvaartmedewerkers in relatie tot de luchtkwaliteit van cockpit en cabine. Op 24 februarie 2015 zond de Staatssecretaris het onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer samen met een factsheet over kwaliteit van cabinelucht van het Analysebureau Luchtvaart. Onderzoek (aanbiedingsbrief en factsheet)

Naar boven

- Publicaties Analysebureau Luchtvaart


Het ABL registreert en analyseert de verplichte meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart en publiceert hierover in trendanalyses. 

Naar boven