1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Luchtvaart
  5.   Piloten
  6. Wet- en regelgeving

LuchtvaartWet- en regelgeving

Hieronder vindt u een overzicht van alle geldende wet- en regelgeving. Vanaf april 2013 is de EU Verordening 1178/2011 met bijlagen I t/m IV en bijbehorende AMC’s ook van toepassing. U vindt deze in dit schema. Verder vindt u op deze pagina onder meer de eisen aan waaraan u moet voldoen om piloot of instructeur te worden. Ook staan hier de eisen om het bewijs van bevoegdheid of de medische verklaring geldig te houden.

Meer informatie

Naar boven

Informatiebladen

De volgende informatiebladen geven extra informatie over hernieuwd afgeven van verlopen bevoegdverklaringen, het loggen van vlieguren en reducties op vrijstellingen van vliegopleidingen.

Meer informatie

Naar boven

Uitzonderingen en uitleg

De regelgeving kan niet in elke specifieke situatie voorzien. Bij uitzondering kan worden afgeweken van regels. In dat geval verleent de ILT ontheffingen. Een verzoek voor ontheffing kunt u schriftelijk bij de ILT indienen. Daarbij vraagt de toepassing van de eisen soms ook om extra uitleg. Hiervoor heeft de ILT Frequently Asked Questions (FAQ’s) en informatiebladen uitgegeven.

Naar boven