1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Transport
  4.   Luchtvaart
  5. Onderhoudstechnici

LuchtvaartOnderhoudstechnici

Om de luchtwaardigheid van vliegtuigen te waarborgen worden er eisen gesteld aan personen die vliegtuigen en onderdelen daarvan onderhouden en na onderhoud mogen vrijgeven. Onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen. Als bewijs hiervan heeft de onderhoudstechnicus een bevoegdheid nodig.
Onderhoudstechnici moeten voldoen aan de Europese standaard die is voorgeschreven door EASA en vastgesteld in de EASA Part 66 regelgeving.
Wanneer men aan de kwalificaties van Part 66 voldoet komt men in aanmerking voor een bewijs van bevoegdheid, ook wel Aircraft Maintenance Licence (AML) genoemd.
Meer detailinformatie over het verkrijgen van een AML of uitbreiding van een AML kunt u vinden onder ‘Vereiste documenten’.

Nationaal examen voor Zweefvliegtechnici


De examencommissie voor Onderhoudstechnici neemt tweemaal per jaar examen af voor Zweefvliegtechnici voor de bevoegdheid A, B en C.
Het eerstvolgende examen vindt plaats op woensdag 12 april 2017 en wordt afgenomen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, Mercuriusplein 1-63, postcode 2130 AN in Hoofddorp. 

Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 29 maart 2017 en alleen door middel van het formulier Aanvraag Examen bevoegdverklaringen AML. Het is belangrijk dat u een kopie van een geldig identiteitsbewijs bijgevoegd. Ik verzoek u uw aanvraag per mail te sturen naar aviation-approvals@ilent.nl.

De kosten voor deelname aan de examens bedraagt € 127,-- per module (tarief 2017, artikel 9.1 Regeling tarieven Luchtvaart 2008) en dient na ontvangst van de betalinggegevens onder vermelding van ons kenmerk overgemaakt te worden. Ter informatie: AML A bestaat uit 4 modules. Na ontvangst van de betaling wordt een bewijs van inschrijving toegestuurd.
Eventuele mondelinge examens vinden plaats op dinsdag 23 mei 2017.


De Regeling opleiding examen bevoegdverklaringen AML en Part 66 AML en het inschrijfformulier vindt u onderaan deze webpagina.
Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de Examencommissie door een mail te sturen naar examen.AML@ilent.nl.

Meer informatie